Ogłoszenia

2018-10-02

Koleżanki, Koledzy, Sympatycy!
W tym roku po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację... ups, mieliśmy dostać dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stworzenie wystawy w Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim. Niestety zostaliśmy zmuszeni do jej odrzucenia. Pomimo peanów wygłoszonych przez Pana Ministra Sellina na temat fantastycznych zasad umożliwiających uzyskanie dofinansowania przez muzea prywatne rzeczywistość okazała się bardziej prozaiczna. Rozpatrywanie wniosku trwało 5 miesięcy, co spowodowało ruinę harmonogramu prac. Dotację obniżono o 60%, co praktycznie uniemożliwiło wykonanie jakichkolwiek działań. Dodatkowo wykańczano nas proceduralnie. W efekcie Założyciel Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim podjął decyzję o nieprzyjęciu dotacji i stworzeniu wystawy w innym terminie i formie, ale finansowanej wyłącznie własnymi funduszami. W taki właśnie sposób sektor publiczny wspiera sektor prywatny.