Muzea prywatne są pozbawione możliwości dofinansowania publicznego. Dlatego powołaliśmy nasze stowarzyszenie aby reprezentować i bronić interesów naszego środowiska. To kontynuacja działań rozpoczętych 10 lat temu, przejętych przez fundację EKSPONAT i obecnie przekazanych stowarzyszeniu. Do celu droga daleka, ale cel określony. Jest nas wielu i mamy nadzieję, że wkrótce będzie więcej. Właścicieli prywatnych muzeów założonych zgodnie z ustawą o muzeach zapraszamy w nasze szeregi. Niedługo rozpoczniemy działalność edukacyjną, doradczą i audytową.

Zapraszam do wstąpienia wszystkich założycieli muzeów prywatnych. Jest tylko jeden warunek: muzeum musi być założone zgodnie z ustawą.

 


Paweł Zaniewski

Prezes

Iwona Zaniewska

Skarbnik

Antoni Florczak

Sekretarz

Wiesław Łaskarzewski

Wiceprezes

Lesław Wilk

Członek Zarządu

 

NIP: 1251638278         REGON: 363533614        KRS 0000596230


numer rachunku bankowego: 04 2030 0045 1110 0000 0421 4780

nazwa banku: BGŻ PNB Paribas S.A.